İnsan Kaynakları Politikamız

Doğru kişileri doğru işe yerleştirmek İnsan kaynağımızı verimli değerlendirmek, eğitim ve gelişimlerine katkı sağlamak, kuruma bağlılıklarını artırmak ve kariyer fırsatlarının önünü açarak rekabet ortamında fark yaratacak insan kaynakları uygulamaları ile nitelikli iş gücünün tercih ettiği bir kurum olmak.

Fırsat Eşitliği Politikamız

Şirketimizde din, dil, ırk, cinsiyet, yaş, etnik köken, politik eğilim ayrımı gözetmeksizin herkese karşı eşit davranırız. İşe alım süreçlerimizde tüm adaylara fırsat eşitliği sağlayarak, doğru işe doğru insanın istihdam edilmesini hedefleriz.
Fırsat eşitliği, çalışma ilkelerimizin, insan kaynakları politika ve uygulamalarımızın temelidir.

İşe Alım Politikamız

İşe alım politikamız, adaylara fırsat eşitliği sağlayacak ve onların en doğru şekilde istihdam edilmesine olanak vermek.

Eğitim ve Gelişim Politikamız

Çalışanlarımızın eğitimini şirketimizin gelişiminin önemli bir unsuru olarak görür ve insan kaynağımıza sürekli yatırım yaparız. Eğitim politikamız, çalışanlarımızı, yüksek motivasyon ve performans ile görevlerine devam etmelerini sağlayacak şekilde ihtiyaca yönelik eğitimlerle desteklemektir. Bu yaklaşımla çalışanlarımıza, kişisel gelişim eğitimleri ve işe /pozisyona özel uzmanlık ve iş yapış şekillerini geliştirmeye yönelik teknik eğitimler verilir.

Performans Yönetimi Politikamız

Performans Yönetim Politikası Çalışanlarımızı ortak hedeflere yönlendirmek, verimliliği artırmak ve başarıları ödüllendirmek için hedef ve yetkinlik bazlı performans yönetim sistemi uygulanır. Performansa dayalı yedekleme planlaması ve kariyer kurguları oluşturulur. Ücretlendirme ve yan hak süreçleri yönetilir.
Yılda bir defa tüm çalışanlarımızı kapsayacak şekilde yetkinlik bazlı performans değerlendirmesi uygulanmaktadır.

Açık Pozisyonlarımıza burada bulunan bağlantıdan ulaşabilirsiniz.