Kalite Politikalarımız

 

Gıda Güvenliği Politikamız 

Tüm çalışanlarımızın ve tedarikçilerimizin katkılarıyla müşterilerimize sağlıklı, güvenli, lezzetli, Rafine yağ, ve hayvancılık sektörü için yem katkı maddesi üretirken;

 • Sürekli gözetim altında, hijyenik ortam ve koşullarda, beslenme kuralları ile uyumlu,
 • Eğitimli personeller ile güvenilir gıda üretimi yapmak,
 • Gıda güvenliğini sağlamak,
 • Tüm süreçlerde verimliliği arttırıp, ürünleri en uygun değerde sunarak, müşteri memnuniyetini sağlamak,
 • Gelişen teknolojiyi izlemek ve kullanmak,
 • Kalite ve HACCP Gıda Güvenliği Yönetim Sistemimizi sürekli iyileştirerek, liderliğimizi sürdürmek,
 • İnsana, çevreye değer veren uygulamaları hayata geçirerek doğal kaynaklarımızı verimli kullanmak,
 • Faaliyet alanımız ile ilgili yürürlülükteki yasal düzenlemelere uymak,
 • Hammadde temininden, mamül sunumuna kadar her aşamada gerekli tüm kontrolleri yapmak, konularında duyarlı olmayı taahhüt ederiz.

         Çevre Politikamız

Çevrenin kirlenmesine neden olabilecek etkenleri kontrol altında tutarak çevreye vereceğimiz kirlilik ve zararı en aza indirmeyi,

 • Yasal yükümlülükleri yerine getirmeyi ve çevre mevzuatına uymayı,
 • Faaliyetlerimiz sırasında mümkün olan en iyi teknolojiyi kullanarak çevreye vereceğimiz etkileri en aza indirmeyi ,
 • Çevre bilincini ve çevreyi korumak adına yaptığımız çalışmaları , çalışanlarımız,müşterilerimiz, tedarikçilerimiz ve toplum ile paylaşmayı, yaşam felsefesi olarak benimsenmesini sağlamayı , çevresel duyarlılığı arttırmak için ihtiyaçlara göre gelişen eğitimler vermeyi ,
 • Çevre kirliliğini önlemek amacıyla kirletici atığı kaynağında azaltmak, tekrar kullanmak veya geri kazanmak için çalışmalar yapmak ,
 • Sürekli gelişen sistemimizle çevre korumayı ürün kalitesi ve gereksiz kaynak kullanımını önleyici faaliyetleri ile birlikte uygulayan şirket olmayı taahhüt ederiz.

         İş Sağlığı ve Güvenliği Politikamız

REKA olarak,

 • Sunduğumuz hizmetlerde, müşterilerimizin, personelimizin ve diğer ilgili diğer şahısların sağlığını ve güvenliğini tehlikeye atacak durumları belirlemek ve gerekli tedbirleri almak,
 • İş sağlığı ve güvenliği konusunda müşterilerimizi, personelimizi ve diğer ilgili diğer şahısların bilinçlenmesini sağlamak,
 • İş sağlığı ve güvenliği sistemimizi geliştirmek ve sürekli iyileştirmek
 • Yürürlükteki İş sağlığı ve Güvenliği ile ilgili yasal mevzuatlara uygun çalışmak.
 • Faaliyetlerimizde iş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini belirlemek ve uygulatmaktır.